ISO 14001
Medi Ambient

UNE 13816:2003
Viatgers

ISO 9001
Qualitat

POLÍTICA DE QUALITAT I MEDI AMBIENT

Cots Alsina dins la seva Política de millora contínua, promourà la implantació dels principis expressats a continuació com a part del seu compromís amb la Qualitat, Medi Ambient, la Seguretat i Salut dels Treballadors/es:

“ Oferir serveis de transport de viatgers per carretera que s’ajustin a les necessitats dels seus clients i usuaris, eliminant o minimitzant al màxim el seu impacte negatiu sobre el medi i els riscos sobre la vida i/o salut dels seus treballadors, vianants, ciclistes, altres conductors/es ”

Per aconseguir aquest di, establim els següents compromisos:

  • Proporcionar formació i informació i recursos per a aplicar a cada lloc de treball, procediments que asseguren uns standars de qualitat, eficiència energètica, la protecció al medi, i dels treballadors, per assolir els objectius i les fites marcades.

  • Complir amb tota la legislació aplicable i altres acords als que l’empresa estigui voluntàriament adscrita, així com als requeriments del client quan existeixin.

  • Prendre les mesures necessàries per a reduir l’impacte ambiental produït durant la prestació del servei per part de COTS ALSINA SL, tenint en compte el Cicle de Vida de materials, equips, consumibles i residus. I proporcionar condicions de treball segures i saludables per a la prevenció de lesions i deteriorament de la salut relacionats amb el treball.

  • Informar als proveïdors i subcontractats del nostre compromís amb la qualitat, el medi ambient, la seguretat vial i la seguretat i salut dels treballadors i promoure la seva implicació en els mateixos.

  • Compromís de millorar contínuament, la gestió de residus, la seguretat i salut i la prevenció d’accidents, establint i realitzant un seguiment del Pla de Millora amb l’administració i complir amb els requisits de la Norma UNE-EN 13.816, així com la resta de normes certificades a Cots Alsina.

  • Emprar les millors i més netes tecnologies disponibles, d’aplicació econòmica viable.

  • Fomentar la prevenció de la contaminació i la cultura de la seguretat i salut en el treball en l’àmbit de l’eliminació de perills i la reducció de riscos per la seguretat i salut dels treballadors. També el compromís per la millora contínua en la seguretat i salut i promoure la participació i consulta dels treballadors en la prevenció d’accidents.

La direcció de COTS ALSINA SL es compromet a examinar i revisar la seva Política de Qualitat, Medi Ambient, Seguretat Laboral, de manera periòdica i a comunicar-la a tots els seus treballadors, col·laboradors i públic en general. 

Cots Alsina, SL
Pl. Creu de les Orenetes, s/n        
25200   Cervera  (Lleida)
Tel  973 53 21 27 – Fax 973 53 30 17
www.cotsalsina.com
cotsalsina@cotsalsina.com

La Direcció
31 de gener de 2020