comunicat de Cots Alsina per la Covid-19

 

comunicat de Cots Alsina per la Covid-19

Des de la nostra empresa volem fer sabedors
a totes les clientes i clients que contracten els nostres serveis,
i a tots/es els usuaris/es que utilitzen els nostres vehicles,
que aquests mesos de confinament, no hem estat parats,
i que hem treballat, i estem treballant, per millorar la seguretat sanitària
de totes les persones que utilitzen els nostres autocars i microbusos.

 Hem creat un protocol per desinfectar i netejar els vehicles,
entre servei i servei, afegit al que ja tenim normalitzat des de fa anys,
amb noves actuacions, noves neteges i noves desinfeccions pel Covid-19

També hem instal·lat a tots els vehicles, sistemes de desinfecció
i de neteja de l’aire que respiren els nostres passatgers/res,
tant per bactèries, com per virus (entre ells, el Coronavirus).

 Recordem que per qualsevol transport públic,
es obligatori la utilització de mascareta,
i no es permetrà pujar al vehicle a cap persona que no la porti.

Recordem que per pagar els serveis regulars, no es pot fer amb diners,
i només es permet pagar amb targeta ATM Lleida.

 Agraïm als nostres clients/es i als nostres usuaris/es
la confiança de tants anys,
i esperem seguir junts molts més.